วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปัญหาคุณภาพประชากร เรื่อง การค้าประเวณีเด็กปัญหาการค้าประเวณีเด็ก

การค้าประเวณี คือการขายบริการทางเพศ ทั้งชายและหญิง รวมถึงการขายบริการแก่เพศเดียวกัน ในศาสนาและวัฒนธรรมส่วนมาก การขายบริการทางเพศถือว่าเป็นบาป และผู้ที่ขายบริการจะถูกดูหมิ่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่วมเพศหรือการทำออรัลเซ็กส์เพื่อแลกกับเงิน
ปัญหาการค้าประเวณีเด็กอาจขยายผลไปในอนาคตได้ด้วย เมื่อเด็กเหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะเด็กในวันนี้ ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า หากเด็กเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจ ความช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อเขาเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพ และในอนาคต ประเทศชาติของเรา คงไร้สิ้นซึ่งความหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร คุณภาพและความมั่นคงของประเทศ ประเทศชาติก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ และเสื่อมทรุดลงไปในที่สุด

เด็กที่ค้าประเวณี
   ผลกระทบที่เกิดจากโสเภณีเด็ก             
1. ผลกระทบที่มีต่อเด็กหญิงที่ขายบริการทางเพศ
-          มีความตื่นตัวทางเพศเร็วเกินไป และมีความต้องการทางเพศมาก ทำให้พวกเธอมีพฤติกรรมสำส่อนกับชายทุกคนที่พวกเธอชื่นชอบ โดยไม่มีการป้องกัน
-          การติดโรคทางเพศสัมพันธ์
-          การติดยาเสพติด
-          ถูกทำร้ายทางด้านร่างกายและจิตใจ
-          เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงหรือจัดหาตัวไปขาย
-          มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
2. ผลกระทบที่มีต่อสังคม
-    ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
การค้าประเวณีในสถานบริการ และสถานบันเทิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น